På många platser i Europa krävs att man har munkorg på sin hund. Glöm inte att träna hunden i att bära munkorg innan ni beger er så blir resan trevligare för er båda. Börja med att prova ut en passande munkorg som är bekväm för hunden att bära. Ta gärna hjälp så att du får den bästa lösningen för din hund. Som med all annan hundträning börjar man att träna ostört inomhus. Se till att träningen alltid är positiv för din hund.

Steg 1 – Låt hunden vänja sig vid sin munkorg
Först låter du hunden bekanta sig med munkorgen en kort stund och lägg sedan bort den. Förbered små godsaker som lätt går att pilla in i munkorgen. Lämpligt antal är 8-10 stycken. När du sedan plockar fram munkorgen lägger du den på golvet och pillar in en godsak samtidigt som du håller stadigt om munkorgen. Uppmana hunden att själv sticka in nosen i munkorgen för att få sin belöning. Tag bort munkorgen från hundens nos och upprepa proceduren. Sluta när de förberedda godsakerna är slut och lägg undan munkorgen för denna gång. Träna detta moment tills hunden villigt tar godsaken i munkorgen

Steg 2 – Lätt tryck över nosen
Inför nästa steg förbereder du åter igen 8-10 godbitar upprepar gårdagens procedur men ökar svårigheten genom att försiktigt hålla munkorgen mot hundens nos för att likna känslan av att ha den fastspänd. Sluta när godbitarna är slut och upprepa så många dagar att hunden med glädje sticker in sin nos i munkorgen. Det är viktigt att du tar bort munkorgen från nosen efter att hunden fått sin godsak.

Steg 3 – Spänn fast munkorgen på låtsas
När hunden nu vant sig vid munkorgen och tycker att den är ok är det dags att lotsas spänna fast munkorgen. Lägg en godsak i munkorgen, samtidigt som hunden tar godsaken lotsas du spänna fast munkorgen men släpper genast efter igen. Hunden ska vara avslappnad. Det räcker för denna gång.

Steg 4 – Spänn fast munkorgen på riktigt
Om hunden fortfarande verkar lugn inför uppgiften är det dags att spänna fast munkorgen på riktigt. Belöna den med godis, vänta i två sekunder och lossa den sedan. Blir hunden stressad så backa några steg. Öka gradvis tiden som hunden har munkorgen fastspänd. Se till att hunden alltid är avslappnad och nöjd med munkorgen.

Steg 5 – Gör något inomhus med munkorgen på för att sedan gå ut
När hunden accepterar sin munkorg fullt ut kan man till exempel pyssla med något som hunden tycker är kul inomhus med munkorgen på. Fungerar allting bra och hunden älskar sin munkorg kan man även börja gå på promenader med munkorgen på.

Se till att munkorgen alltid ses som något positivt och att den inte enbart kommer på vid en viss typ av tillfällen.

Observera att om din hund har munkorg ska den aldrig leka med en hund utan munkorg. Antingen ska båda hundarna bära munkorg eller så ska båda vara utan.

En hund får aldrig lämnas ensam med munkorg.