Grundkraven för införsel av hund i EU-länderna är desamma men det råder vissa nationella variationer. Det är därför viktigt att man kontrollerar införselkraven för varje land om man reser runt mellan olika länder på semestern. Till exempel finns nationella regler gällande rasförbud.

Kontakta ländernas veterinärmyndigheter via respektive lands ambassad i Sverige eller följ länkarna nedan.

Veterinärmyndigheter utomlands

EU

Belgien
Ministére des Classes Moyennes et de l´Agriculture
Tel: +32-2-208 36 01
Fax: +32-2-208 36 66


Cypern
www.moa.gov.cy

Danmark
Veterinär- og Fodevaredirektoriatet
Tel: +45-33-95 60 00
Fax: +45-33-95 60 01
www.fvst.dk

Estland
www.vet.agri.ee

Finland
Livsmedelssäkerhetsverket
Evira
Tel: +358-20-772 003 (vxl)
www.evira.fi
www.mmm.fi

Frankrike
Ministere de l`Agriculture
Tel: +33-149-55 81 77
Fax: +33-149-55 83 14
www.agriculture.gouv.fr

Grekland
Ministry of Agriculture
Tel: +30-1-88 35 440
Fax: +30-21-082 29 188
www.minagric.gr

Irland
Department of Agriculture, Food and Forestry
Import and export of cats and dogs
Tel: +353-1-607 28 27
Fax: +353-1-676 29 89
http://www.agriculture.gov.ie/

Italien
Ministero della Sanitá
Tel: +39-06-59 94 39 02
Fax: +39-06-59 94 32 17
www.ministerosalute.it/

Lettland
http://www.pvd.gov.lv

Litauen
www.vet.lt

Luxemburg
Administration des Services Veterinaires
Tel: +352-478 25 40
Fax: +352-40 75 45
http://www.ma.public.lu/

Malta
Food and Veterinary Regulation Division,
The Abattoir Albert Town, Marsa - CMR 02
Tel: 21 225 363. Fax: 21 238 105
http://www.mrra.gov.mt/

Nederländerna
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Tel: +31-70-378 68 68
Fax: +31-70-37 86 100
www.minlnv.nl/

Nordirland
Department of Agriculture for Northern Ireland
Tel: +44-2890-52 47 64
Fax: +44-2890-52 50 12

Polen
www.wetgiw.gov.pl

Portugal
Ministerio da Agricultura, Pesca e Alimentacao
Tel: +351-21-323 96 54
Fax: +351-21-346 35 18
www.min-agricultura.pt

Slovenien
www.vurs.gov.si

Spanien
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion
Tel: +34-91-34 75 00 00 Fax: +34-91-36 51 015 www.mapya.es/ Storbritannien Department for Environment, Food and Rural Affairs Tel: +44-20-79 04 60 00
Fax: +44-20-79 04 64 24
www.defra.gov.uk

Tjeckien
http://www.svscr.cz

Tyskland
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Tel: +49-228-529 41 76
Fax: +49-228-529 42 62
www.verbraucherministerium.de

Ungern
www.petpassport.hu

Österrike
Bundesministeriumkanzleramt
Tel: +43-1-711 72 48 25
Fax: +43-1-710 41 51
www.bmgf.gv.at/

EFTA

Island
Lantbrugsdepartementet
Tel: +354-560 97 50
Fax: +354-552 11 60
www.stjr.is

Norge
Landbruksdepartementet
Tel: +47-22-24 90 90
Fax: +47-22-24 95 55
www.mattilsynet.no/

Schweiz
Bundesamt für Veterinärwesen
Tel: +41-31-323 85 09
Fax: 41-31-32 38 522
www.bvet.admin.ch