Norge är det enda Europeiska land som hunden kan återvända till Sverige ifrån utan att behöva ha extra vaccinationer och speciella handlingar. Det är ändå bra att ha hunden id-märkt och vaccinerad mot våra vanligaste smittsamma sjukdomar. Är resan planerad från Norge till Svalbard måste man ha tillstånd från den statliga myndigheten Mattilsynet för att få ha sin hund med. På Svalbard finns nämligen rabiessmitta medan Norska fastlandet är fritt från rabies.