För att få ta med sig hunden in i Sverige igen när den varit utomlands krävs bland annat att den är vaccinerad mot rabies. Innan hunden har ett fullgott skydd tar det många månader så utlandssemestern med hund bör planeras i god tid.

  • Kontrollera med myndigheterna vilka regler som gäller för såväl införsel som utförsel av hund i respektive land.
  • Ta hunden till veterinären i god tid innan avresan för nödvändiga vaccinationer.
  • Gör återbesök hos veterinären innan avresan för att säkerställa att hunden är frisk innan ni reser.
  • Anskaffa identifikationsbricka om nödvändigt.
  • Ta reda på vilka lokala regler som gäller i staden du ska resa till.
  • Förvara alltid hundens papper lätt åtkomligt om någon kräver att få se dem.
  • Hunden bör vara tränad i att sitta lugnt och stilla på sin plats.
  • Gräsmattsskruv kan vara bra att binda hunden i på till exempel campingplatser där det inte är lämpligt att hunden rör sig fritt.