Europa är hundvänligt. Man är oftast välkommen med sin hund överallt. Respektera dock kravet på munkorg om detta finns. Tänk på att sydeuropéerna inte är förskonade från sjukdomen rabies så som vi är här i Sverige. Visar man hänsyn blir man bemött med densamma.

Bosnien-Hertzegovina
Trafikeras av ZFBH (Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine) och ZRS (Željeznice Republike Srpske). Hos ZFBH är hundar tillåtna ombord om de inte stör andra passagerare med ljud eller lukt. Hundar skall hållas kopplade eller bära munkorg för att andra passagerare ska känna sig trygga. Små hundar måste resa i bur låda eller korg. Hundar betalar en avgift för att få resa.

Statliga järnvägen i Bulgarien
Förutsatt att hundarna inte stör andra passagerare får små hundar transporteras i läckagesäkra burar i ägarens knä. Hundar är inte tillåtna i sovvagnarna. Stora jakthundar och servicehundar reser i den sista vagnen mot en avgift motsvarande halv 2:a klassbiljett. Hunen måste bära munkorg samt inneha aktuellt veteinärintyg.

Statliga järnvägen i Finland
Hundar är tillåtna på såväl dagtåg som nattåg. Hundplatser är markerade såväl på utsidan av vagnen som inne i tåget. Det finns ingen begränsning på antalet hundar men en avgift tas ut per hund. Hundar tillåts i sovkupé om man bokar hela kupén åt sig och sin hund. Hunden ska vara rumsren och vaccinerad. Hundens ägare ska själv ta med vatten och vattenskål till hunden. Då hunden vistas på golvet i tågen bör man även ta med något som hunden kan ligga på. På Rysslandstågen kan man ha med dig hundar och katter. En passagerare får ta med sig högst två djur. Medtagande av övriga djur är förbjudet. När du beger dig iväg med din katt eller hund, ska du ta reda på vilka tull- och veterinärmedicinska bestämmelser som gäller. Sibelius-tåget mellan Helsingfors och S:t Petersburg reser du med ditt sällskapsdjur i en kupé för sällskapsdjur. Ditt djur ska ha en egen biljett, som kostar hälften av en 2 klass vuxenbiljett. Sällskapsdjuren åker alltid i 2 klass. I de ryska Repin- och Tolstoi-tågen kan man endast resa i sovvagn tillsammans med sitt djur. I Repin-tåget mellan Helsingfors och S:t Petersburg är sällskapsdjur tillåtna i 2-personers sovkupé i 1 klass, i 4-personers sovkupé och i 2 klass. Inga sällskapsdjur får medtas i tågets 2 klass sittvagnar.

Italien
På nationella tåg får man ta med sig en liten hund som reser i bur med måtten 70x30x50cm. På expresstågen eller Intercity nattåg får hundar oavsett storlek resa i såväl första som andraklass. Hundar måste hållas kopplade och bära munkorg. Hunden betalar halv andraklassbiljett för sin resa. På ES* City, ES*, ES* Fast, AV, AV Snabbtåg får endast hundar i bur medföras. På regionala tåg får hundar av alla storlekar resa med. Dock ej under rusningstid mellan kl. 07.00-09.00 under vardagar.

Kroatien

Lettland
/ Det är tillåtet att ha med sig 2 hundar per passagerare. Hundar är hänvisade till speciella kupéer med hårda säten. Passagerare med hund får betala för hel kupé.

Litauen
Två stora hundar per person får resa med. Små hundar reser i bur. Samtliga hundar ska ha veterinärintyg på att de är friska.

Luxemburg

Nederländerna
NS Små hundar reser som handbagage i bur eller liknande.

Statliga järnvägen i Norge
Hundar betalar sina biljetter efter mankhöjd. På lokaltågen reser hundar på barnbiljett oavsett mankhöjd. På längre resor måste man reservera en hundplats. Hunden måste hållas kopplad under tågresan. Observera att hundar inte är välkomna på NSB SOVE, NSB KOMFORT, NSB MENY Kafé, handikappkupé eller i barnkupéer.

Statliga järnvägen i Polen

Statliga järnvägen i Portugal
/ Hundar under 5 kg reser gratis medan större hundar reser till priset av en halv platsbiljett. Hunden får inte störa andra passagerare och naturligtvis inte sitta i sätet. Även i Portugal råder krav på koppel och munkorg när man ska resa med hund.

Ryssland

Schweiz
Hundar av alla storlekar är välkomna ombord på tågen mot avgift. Små hundar reser gratis om de förvaras i en liten korg eller bur.

Statliga järnvägen i Serbien
Hundar med en mankhöjd under 30 cm reser gratis. Större hundar reser till en kostnad av en halv andraklassbiljett. Alla hundar oavsett storlek måste bära munkorg. I sovvagn måste man boka hela kupén för sig själv.

Tjeckien

Tyskland

Ungern

Österrike