Halmstad Äventyrsland, www.aventyrslandet.se, tillåter kopplade hundar att komma in i parken.