Carisma Hotel, ett centrumnära, men ändå avskilt hotell, perfekt för hundägaren. Carisma ligger i ett grönområde, mitt emellan centrum och Arena-området Värendsvallen/tipshallen. Vi har ofta hundägare boende här. Inte minst i samband med de årliga hundutställningarna.
Välkomna
www.carismahotel.se