HUND I FJÄLLEN

Hund får du ta med dig ut i naturen. Enligt allemansrätten ska hund hållas kopplad under tiden 1 mars - 20 augusti. Djurlivet är som känsligast då för störningar från även den fredligaste sällskapshund. Under annan tid fodras att du har full uppsikt över din hund, så att den inte skadar eller skrämmer djurlivet.
Särskilda regler gäller, enligt Naturvårdslagen, för att medföra hund i nationalparkerna.

Vadvetjåkka
Det är förbjudet att medföra hund. Under tiden 1 januari – 30 april får kopplad hund dock medföras.

Abisko
Det är förbjudet att medföra hund. Under tiden 1 januari – 30 april får kopplad hund dock medföras. Vidare är det tillåtet att under hela året medföra kopplad hund på vägar och markerade leder samt i omedelbar närhet till turiststationen och Abiskojaurestugorna.

Stora Sjöfallet
Det är förbjudet att medföra hund. Under tiden 1 januari – 30 april får kopplad hund dock medföras. Vidare är det tillåtet att under hela året medföra kopplad hund på Kungsleden samt inom ett område som i söder gränsar mot sjöarna i Stora Lulevattnet och i norr mot kraftledningen.

Sarek
Det är förbjudet att medföra hund. Under tiden 1 januari – 30 april får kopplad hund dock medföras. Vidare är det tillåtet att under hela året medföra kopplad hund vid vandring på Kungsleden.

Padjelanta
Det är förbjudet att medföra hund. Under tiden 1 januari – 30 april får kopplad hund dock medföras.

Muddus
Det är förbjudet att medföra hund. Under tiden 1 januari – 30 april får kopplad hund dock medföras.

Pieljekaise
Det är förbjudet att medföra hund. Under tiden 1 januari – 30 april får kopplad hund dock medföras. Vidare är det tillåtet att under hela året medföra kopplad hund vid vandring på Kungsleden.

Sjaunja naturreservat
Under hela året tillåtet att ta med kopplad hund.