Malmö stad har väldigt detaljerad information om sina hundlatrinkärl....

Upptagningstvång råder på de flesta platser i Malmö. Därför finns det drygt 800 hundlatrinkärl i staden. Hundlatrin ska slängas i dessa kärl och inte i de vanliga papperskorgarna. Kärlen är utplacerade med tanken att det ska vara max 200 meter till närmaste kärl.
Tömning av kärlen sker en gång i veckan under april till september, och varannan vecka under oktober till mars. Tunnan behandlas med desinficerande vätska vid varje tömningstillfälle.
Desinficerande vätska? Det låter jättebra, men behöver vi verkligen veta hur de sköter allt? Man undrar nästan hur ofta det är service på gångjärnen?