Särskilda hundbad finns vid Nossenbadet och Stjärneviksbadet. Vid badplatserna Dammen i Storebro, Dammen i Gullringen, Gränssjön, Solnen, Stora Holmsjön, Anen, Nyn, Borstingen samt vid Försjön får hundar inte vistas.